Leif E. Wille

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leif E. Wille

Leif E. Wille
29.10.2013
Vi pensjonerte leger kan komme svært dårlig ut økonomisk dersom vi jobber etter å ha tatt ut full pensjon. Selv om det utdannes mange norske leger både her hjemme og ute, kanskje for mange, så er det...
Leif E. Wille
14.01.2014
Lars Boge peker på at det er partene i arbeidslivet og Stortinget som setter premissene for den enkeltes pensjon. De samme instanser ønsker at seniorene skal arbeide lengst mulig og ikke ta ut «...