Vanskelige refleksive pronomener

Kjell Gisholt Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 16/2013 anmelder Erlend Hem Finn-Erik Vinjes bok Sjærlighet og sjøttkaker. Som et eksempel fra boken trekkes frem at setningen: «Eva fant legen liggende i sin seng» er tvetydig, mens derimot «Eva fant legen liggende i hennes seng» er oppklarende på at det er Evas seng.

Men hva hvis det var en kvinnelig lege?

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert som rask respons på nett 10.9.2013. http://tidsskriftet.no/article/3054551/

3080911

Hem E. Språkrøret. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1740. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler