Kjell Gisholt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Gisholt

Per Omvik*, Bjørn Bratland, Gerhard Gerhardsen, Kjell Gisholt, Terje Risanger, Tore Smedsrud, Sverre E. Kjeldsen,
18.03.2004
En rekke klinisk kontrollerte studier har vist at effektiv blodtrykksbehandling medfører betydelig reduksjon av risikoen for kardiovaskulære komplikasjoner ( 1 ). Det er imidlertid ingen studier som...
Kjell Gisholt
10.06.2001
Jeg vil gjerne komme med noen kommentarer og spørsmål angående henvisningsplikten i den nye normaltariffen – denne gang ikke om ordningen, men om prosessen frem til denne. I medlemsbrevet 18.4. 2001...
Kjell Gisholt
29.10.2013
I Tidsskriftet nr. 16/2013 anmelder Erlend Hem Finn-Erik Vinjes bok Sjærlighet og sjøttkaker . Som et eksempel fra boken trekkes frem at setningen: «Eva fant legen liggende i sin seng» er tvetydig,...