Dag Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : d-p2@online.no

Dag Pedersen (f. 1948) er pensjonert lege.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Dag Pedersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media