Dag Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Pedersen

Dag Pedersen
10.08.2006
Jeg viser til artikkelen om dekomprimerende kraniektomi ved akutt encefalitt i Tidsskriftet nr. 9/2006 ( 1 ). Er CT og MR aksepterte metoder for å konstatere høyt intrakranialt trykk ved klinisk...
Dag Pedersen
05.10.2006
Dette er, originalt nok, en kommentar til en bokanmeldelse i Tidsskriftet nr. 8/2006 ( 1 ). Boken det gjelder er Kjærlighetens kraftlinjer av Svein Haugsgjerd ( 2 ). Det synes å forekomme et lite «...
Dag Pedersen
06.05.2010
I Tidsskriftet nr. 5/2010 angripes S.E. Gullestad for å bringe klassifikasjonssystemene ICD-10 og DSM-IV i miskreditt ( 1 ). Alv Dahl underslår at det er dype kløfter i synet på disse. Som kjent...
Dag Pedersen
15.10.2013
I Tidsskriftet nr. 15/2013 har Per Vaglum en begeistret anmeldelse av boken Underteksten ( 1 ). I boken gir forfatterne en unik innsikt i teori og praksis i fagfeltet dynamisk psykoanalyse – på norsk...
Dag Pedersen
10.12.2013
I en leder i Tidsskriftet nr. 19/2013 beskriver Eivind Meland en eksistensiell side ved det senmoderne mennesket: hangen til alternative livssyn ( 1 ). Det går tilsynelatende ikke an å forene...
Dag Pedersen
17.09.2013
I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2013 hadde Anne Høye en interessant og tankevekkende kronikk ( 1 ). Problemet med de diagnostiske kategoriene i DSM/ ICD er vel at disse ikke kan gjøre rede for hvorfor og...