Dag Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Dag Pedersen (f. 1948) er pensjonert lege.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: d-p2@online.no

Artikler av Dag Pedersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media