Tidsskriftets ansikt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Larsen, Øivind

  Forsiderefleksjoner

  Et utvalg forsideartikler fra Tidsskrift for Den norske legeforening. 200 s, ill. Eget forlag, 2013. Pris NOK 290

  ISBN 978-82-999082-1-4

  Professor emeritus i medisinhistorie, fotograf og kulturskribent, Øivind Larsen, hadde en avtale med Tidsskriftet i perioden 1984 til 2003 hvor han laget forsidebilder med en kommenterende tekst. Han har nå samlet 57 av disse forsidene i en egen bok. Hver av dem er ledsaget av den teksten som var å finne inne i angjeldende nummer. I alt laget Øivind Larsen 537 forsider. Fotografiene var i det alt vesentlige hans egne.

  Vel halvparten av de korte artiklene i dette utvalget omhandler medisinhistorie, kunsthistorie eller mer generell historie. Nesten like mange er rene skjønnlitterære tekster og noen få kommentarer til aktuell medisin. For mange av oss vil dette være et nostalgisk gjensyn med Tidsskriftet slik det skulle være etter perioden med den traurige forsiden med innholdsfortegnelsen i en innrammet boks. Slik vil nok dette være mest til glede for Legeforeningens medlemmer og særlig de som har levd noen år. Men tekstene har en allmenngyldighet som er egnet til å begeistre flere enn legeprofesjonen. Bildene er fortsatt interessante, og kommentarene har ikke surnet. De kan leses i dag med like stort utbytte som da de ble trykket. Med fare for å bli panegyrisk vil jeg hevde at mange av artiklene er rene litterære perler.

  Boken er gitt ut på eget forlag med støtte fra Det norske medicinske Selskab. Forfatteren er «livsvarig» formann i dette selskap, slik at støtten er forståelig, og medlemmene har da også fått boken i gave. Tidsskriftets forhold til utgivelsen er litt mer uklar. Tidsskriftet har vel en slags copyright, men har tydeligvis ikke bidratt til prosjektet. En konflikt er også antydet i og med at forfatterens avtale med Tidsskiftet plutselig ble oppsagt, og forfatterens forslag til forsider for ett år ikke ble brukt og materialet ikke returnert.

  Denne anmelder har hatt betydelig glede av gjensynet med både bilder og Øivind Larsens kommentarer. Jeg er sikker på at mange kolleger vil ha samme opplevelse og anbefaler boken varmt. Lesingen vil gi både litterær glede og nye kunnskaper. Så får vi heller tilgi historieprofessoren at han feilaktig(?) henlegger Vesalius og Harveys aktiviteter til Bologna og ikke til Padova.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media