Prosaform om bakterier i systembiologisk perspektiv

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wassenaar, Trudy M.

  Bacteria

  The benign, the bad, and the beautiful. 215 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 27

  ISBN 978-1-1181-0766-9

  Tittelen henspiller på westernfilmen The good, the bad, and the ugly fra 1966, med Clint Eastwood i hovedrollen. På samme måte som «the good» og «the bad» i filmen etter hvert viser seg å være fullstendig avhengige av hverandre, lever naturen, med mennesket inkludert, i et gjensidig avhengighetsforhold til bakteriene – til både de snille og de slemme blant dem.

  Forfatteren innleder med å si at boken er ment som en antidot – mot medienes aggressive søkelys, mot presentasjonen av dyre- og planteliv uten samtidig beskrivelse av deres livsnødvendige mikrobepartnere og mot faglitteraturens ofte fragmenterte kunnskapsfremstilling. Og en antidot til dem som synes at bakterier er kjedelige. Dessuten ønsker hun å vise at de kan være vakre.

  Ved første øyekast ser ikke boken særlig innbydende ut, med lange tekster og få illustrasjoner. Man lurer på om det er fag eller prosa. Kapittelinndelingen tilsier en bred faglig fremstilling, med genetikk, enzymer, toksiner og antibiotikaresistens. Her og der er det faktabokser og samlinger av definisjoner. Bakerst er det ordforklaringer, referanser og innholdsfortegnelse. Tekstformen er imidlertid fortellende, diskuterende og undrende. Slik er det hele veien, bortsett fra et par steder. I kapitlet om vaksiner introduserer forfatteren en jeg-person som ikke følges videre, og i kapitlet om bakterietoksiner dukker fru White opp, men også hun bare i noen avsnitt. Det er kanskje forglemmelser etter forsøk på romanskriving, men det burde vært luket ut.

  Forutsatt at man bærer over med de små blunderne nevnt over, og har tid til virkelig å synke ned i sofaen og nyte engelsk fagspråk i en litt friere form, er dette en deilig måte å få et systembiologisk overblikk over mikrobiologifaget, medisinsk mikrobiologi inkludert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media