Astrid Louise Wester

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid Louise Wester

Andreas Austgulen Westin, Astrid Louise Wester, Asbjørg Stray-Pedersen, Kari Løhne, Ying Chen, Richard W. Olaussen
13.09.2016
The Norwegian Laboratory Coding System was intended to ensure unambiguous communication between requisitioners and laboratories. The purpose of this was to raise the quality of laboratory medical...
Andreas Austgulen Westin, Astrid Louise Wester, Asbjørg Stray-Pedersen, Kari Løhne, Ying Chen, Richard W. Olaussen
13.09.2016
Norsk laboratoriekodeverk skulle sikre entydig kommunikasjon mellom rekvirenter og laboratorier. Dette skulle løfte kvaliteten på laboratoriemedisinske tjenester i Norge og passe inn i visjonen om én...
Ulf R. Dahle, Astrid Louise Wester, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord
21.08.2012
Forekomsten av infeksjoner med multiresistente, karbapenemresistente gramnegative bakterier øker, også i Norge. Behandlingsmulighetene begrenser seg til kombinasjoner av eldre antibiotika med usikker...
Astrid Louise Wester
29.10.2013
Wassenaar, Trudy M. Bacteria The benign, the bad, and the beautiful. 215 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 27 ISBN 978-1-1181-0766-9 Tittelen henspiller på westernfilmen The good,...