Astrid Louise Wester

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Astrid Louise Wester (f. 1968) er leder i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi. Hun er overlege ved Divisjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Astrid Louise Wester
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media