Kristoffer Tunheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristoffer Tunheim

Kristoffer Tunheim
06.03.2012
Liane, Tore-André Huskeregler til medicinstudiet 189 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 200 ISBN 978-87-7749-619-6 Forfatteren innleder med et kapittel der han gir noen råd om hvordan...
Kristoffer Tunheim
15.10.2013
Hofmann, Albert LSD My problem child – Insights/outlooks. 248 s, ill. Oxford: Beckley Foundation Press & Oxford University Press, 2013. Pris GBP 25 ISBN 978-0-19-963941-0 Fra Albert Hofmann først...