Knut-Inge Klepp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut-Inge Klepp

Knut-Inge Klepp
30.10.2018
Carsten Carlberg, Stine Marie Ulven, Ferdinand Molnár Nutrigenomics 222 s, tab, ill. Cham: Springer, 2016. Pris EUR 84 ISBN 978-3-319-30413-7 Maten vi spiser påvirker i stor grad genene...
Elisabeth Kvaavik, Oddrun Samdal, Kerstin Trygg, Lars Johansson, Knut-Inge Klepp
06.09.2007
Bevisstheten om frukt og grønnsakers betydning for helsen økte betydelig rundt 1990. Flere oversiktsartikler viste at høyt inntak av frukt og grønnsaker kunne minske risikoen for kreft ( 1 , 2 )...
Knut-Inge Klepp
06.05.2004
De ernæringspolitiske utfordringene krever en bred strategi, for oppgavene kan ikke løses av helsesektoren alene Det er 30 år siden FNs første matvarekonferanse fant sted i Roma. Konferansen ble...
Helle Margrete Meltzer, Haakon E. Meyer, Knut-Inge Klepp
06.05.2004
I dag er det allment erkjent at et sunt kosthold er nødvendig for normal vekst og utvikling, og at det kan redusere risikoen for mange sykdommer og bidra til raskere heling ved sykdom. Vi vet også...
Hilde Nysæther, Anne Bærug, Gro Nylander, Knut-Inge Klepp
10.05.2002
Døgnkontinuerlig samvær mellom mor og barn i barselavdelingen inngår som ett av de ti trinn for vellykket amming som danner grunnlaget for WHO/UNICEFs BabyFriendly Hospital Initiative (1 – 3)...
Elisabeth Kvaavik, Grethe Seppola Tell, Knut-Inge Klepp
10.04.2002
Det har funnet sted en vektøkning i alle deler av den voksne befolkning i Norge de siste tiårene, og andelen overvektige (kroppsmasseindeks 25) og fete (kroppsmasseindeks 30) har økt (1 – 4). Dette...
Guri Skeie, Knut-Inge Klepp
10.08.2002
Tabell  1 Utviklinga i gjennomsnittleg kroppsmasseindeks (95 % konfidensintervall) hjå jenter i Hordaland frå 13 til 21 års alder, og jamføring av kroppsmasseindeks i og utanfor kohorten på kvart...
Gry Hay, Jan I. Pedersen, Knut-Inge Klepp
30.01.2000
Brunvand & Lindemann argumenterer i en artikkel i Tidsskriftet (1) for at EUs barnematdirektiv (2, 3) bør implementeres i norsk regelverk. Bakgrunnen er tro på at vitamin D-tilsetning til...
Gry Hay, Jan I. Pedersen, Knut-Inge Klepp
10.03.2000
En rekke argumenter taler mot implementering av EUs barnematdirektiv. Direktivet gir barnematprodusenter adgang til å tilsette næringsstoffer innen vide grenser og åpner for produkter tilsatt...
Knut-Inge Klepp
20.09.2000
Nyere forskning har økt interessen for kostholdets betydning for utvikling av hjerte- og karsykdommer og en rekke kreftformer (1, 2). Det som er slående – og gledelig – er hvor samsvarende...
Knut-Inge Klepp
01.10.2013
Willett, Walter Nutrition epidemiology 3. utg. 529 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 45 ISBN 978-0-19-975403-8 Walter Willett, en av verdens ledende ernæringsforskere, har...
Knut-Inge Klepp
10.12.2013
Bean, Are Aurstad, Sverre Studentkokeboka 189 s, ill. Oslo: Kom forlag, 2013. Pris NOK 249 ISBN 978-82-93191-13-1 Så er den her – Studentkokeboka – som virkelig henvender seg til målgruppen, men som...