Fin gjennomgang og bevisstgjøring om akutt abdomen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hansson, Lars-Erik

  Akut buk

  Diagnostik och behandling av akut buksmärta. 2. utg. 323 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2013. Pris SEK 414

  ISBN 978-91-44-05144-4

  Lars-Erik Hansson er dosent og overlege i kirurgi ved Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. For ti år siden ga han for første gang ut Akut buk, med ønsket om å forene oppsamlet og oppdatert forskning med omfattende klinisk erfaring om emnet. Nå har boken kommet ut i ny og oppdatert utgave. Han ønsker å gjøre det enklere for leseren å stille riktig diagnose ved akutt abdomen, og han henvender seg til både studenter, allmennleger og kirurger. Han favner bredt da han mener at buksmerter bør vurderes ut fra et større perspektiv enn kun fra spesialistens eller subspesialistens, da årsakene kan være såpass mangfoldige. I boken veileder han leseren gjennom velkjente diagnoser innen gastrokirurgi, men benytter også de første kapitlene til å greie ut om den diagnostiske og kliniske prosessen generelt, om buksmertens anatomi og fysiologi, om teknikker ved undersøkelse av pasienter og om differensialdiagnostikk.

  Særlig interessante er kapitlene som omhandler ekstraabdominale årsaker til akutt buk, akutte og kroniske bukveggsmerter og kroniske buksmerter av psykogen og funksjonell opprinnelse. Disse delene er nye i denne andre utgaven, og de vil sannsynligvis kunne være til stor nytte for mange. I tillegg kommer de uspesifikke buksmertene som varierer i forekomst mellom 25 % og nesten 40 %, ifølge tallmateriale som presenteres i teksten. Forfatteren redegjør også for hva han mener er god klinisk praksis og om forskjellene mellom mindre og mer erfarne klinikere i den diagnostiske prosessen.

  Boken kan beskrives som en generell lærebok, men også som en helhetlig og relativt kortfattet innføring i måten å tenke på som diagnostiserende lege ved både akutte og kroniske magesmerter. Leseren blir guidet gjennom stoffet på en omtenksom og nesten faderlig måte, som i hvert fall tiltaler undertegnede som fortsatt er en forholdsvis ung og relativt uerfaren lege i spesialisering innen generell kirurgi. Det kan likevel tenkes at boken er vel grunnleggende for mer erfarne og drevne kolleger, og noen vil nok oppfatte den mer som et supplement til annen og mer velkjent litteratur innen generell kirurgi enn som et referanseverk. For undertegnede ble det en fin gjennomgang og viktig bevisstgjøring av en del som var velkjent fra før, men også mye som var nytt.

  Med forbehold om at man har et avslappet forhold til å lese på svensk, er boken velskrevet og lettlest. Enkelte temaer er kanskje noe overfladisk dekket, men det gjøres klart fra forfatteren at han ikke vil gi en komplett innføring i alle detaljer. Snarere er hans poeng at ettersom våre kollektive kunnskaper som yrkesgruppe bare øker og øker, blir det paradoksalt nok vanskeligere for det yrkesutøvende individet å bli trygg på det basale. Verdien er stor i å holde kompliserte temaer enkle, og viktigheten av å få en oversikt og å lære seg mentale verktøy for å komme i mål diagnostisk understrekes.

  Jeg synes forfatteren lykkes meget godt. Dette er en bok jeg vil ha nytte av i lang tid fremover. Jeg anbefaler den særlig til medisinstudenter og mindre erfarne leger i spesialisering, men jeg tror også at mer erfarne kolleger vil ha nytte og glede av å lese den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media