Enda en ubrukelig farmakologibok

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McKay, Gerard A.

  Walthers, Matthew R.

  Clinical pharmacology and therapeutics

  Lecture notes. 9. utg. 318 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 25

  ISBN 978-1-118-34481-1

  Denne paperbacken, i litt mindre enn A4-format, tilhører serien Lecture notes. Forlaget skriver på sin hjemmeside at bøkene – som til sammen favner over 35 ulike medisinske fagfelt fra urologi til tropemedisin – er myntet på medisinstudenter og unge leger, og at tekstene korrekturleses av medisinstudenter for å sikre at de er tilpasset sitt publikum.

  Herværende eksemplar omhandler altså klinisk farmakologi. Boken er inndelt i tre deler. Den første delen er en kort introduksjon til generelle farmakologiske prinsipper, mens den andre og største delen består av 17 terapikapitler, for eksempel et om antimikrobiell behandling og et om cytostatika. I den tredje delen tar forfatterne for seg ulike praktiske aspekter, som forskrivning av legemidler til barn, eldre og gravide. Layouten er enkel, med to tekstkolonner per side og få figurer. Teksten er stikkordsmessig skrevet. Her og der er det satt inn relevante kliniske problemstillinger, og hvert kapittel oppsummeres i rammer med hovedbudskapet.

  Min mening om boken? Som lærebok er den for tunglest og stikkordpreget med for få figurer. Som oppslagsverk er den for kortfattet og unyansert. Til frakkelommen er den for tung. Uansett bruk inneholder den altfor mange feil og unøyaktigheter. I kapitlet om bipolar lidelse er lamotrigin – det mest brukte av alle stemningsstabiliserende midler – ikke nevnt. I oversikten over antiepileptika er flere ubetydelige legemiddelinteraksjoner nevnt, mens noen helt essensielle, for eksempel kombinasjonen lamotrigin og p-piller, er utelatt. Noen interaksjoner er til og med gitt feil fortegn, slik at det står at konsentrasjonen faller når den i realiteten stiger. Disse feilene, og flere jeg ikke nevner her, gir meg en følelse av at boken er faglig upålitelig. Jeg stiller meg også undrende til forfatternes prioritering av spalteplass. For eksempel er antihivbehandling gitt et helt kapittel på 11 sider og med seks tabeller, mens z-hypnotika – våre mest brukte sovemedisiner – kun er nevnt i et avsnitt på tre setninger.

  Det finnes mange gode farmakologibøker. Dette er ikke en av dem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media