Anders Palmstrøm Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Palmstrøm Jørgensen

Marianne Aardal Grytaas, Lars Breivik, Anders Palmstrøm Jørgensen, Trine Elisabeth Finnes, Lena Adriana Denstad Skavlan, Robert Wiik, Knut Ivar Johansen, Eystein Sverre Husebye
07.10.2020
Presis koding av sykdomsdiagnoser er viktig for god kvalitet i helsetjenestene. Kodingskvaliteten for primær binyrebarksvikt er for svak, noe som sannsynligvis ikke er unikt for denne diagnosen...
Fredrik Eika, Odd Andre Wathne, Anders Palmstrøm Jørgensen
04.02.2020
Bildet viser uttalte bivirkninger av glukokortikoider hos en kvinne i 70-årene med stor akkumulert byrde av steroidbruk gjennom livet. Vi ser kutane forandringer med hudatrofi, striae,...
Anders Palmstrøm Jørgensen
12.12.2017
Kristian Løvås, Eystein Sverre Husebye Endokrinologi En medisinsk lærebok. 2. utg. 245 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 569 ISBN 978-82-05-50222-2 Denne utgivelsen er primært...
Kiarash Tazmini, Torstein R. Meling, Thor Håkon Skattør, Øystein Kalsnes Jørstad, Anders Palmstrøm Jørgensen
07.03.2017
A woman who had had chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) for almost ten years was hospitalised because of pneumonia with sepsis. While in hospital she developed hyponatraemia,...
Kiarash Tazmini, Torstein R. Meling, Thor Håkon Skattør, Øystein Kalsnes Jørstad, Anders Palmstrøm Jørgensen
07.03.2017
En kvinne som hadde hatt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) i nesten ti år, ble innlagt i sykehus på grunn av pneumoni med sepsis. Under innleggelsen utviklet hun hyponatremi,...
Anders Palmstrøm Jørgensen
27.09.2016
Vi oversvømmes av informasjon, men er kanskje likevel på rett vei. I mer enn ti år har jeg engasjert meg i å oppdatere og lage metodebøker for sykehus. Det er et lærerikt, tidkrevende og kontinuerlig...
Anders Palmstrøm Jørgensen
15.09.2016
Vi oversvømmes av informasjon, men er kanskje likevel på rett vei. I mer enn ti år har jeg engasjert meg i å oppdatere og lage metodebøker for sykehus. Det er et lærerikt, tidkrevende og kontinuerlig...
Odd Erik Johansen, Anders Palmstrøm Jørgensen
10.08.2006
Type 2-diabetes er en kompleks metabolsk sykdom hvor høyt blodsukker utløses av en kombinasjon av insulinresistens og nedsatt insulinsekresjon ( 1 ). Glitazonene (tiazolidindionene) pioglitazon og...
Anders Palmstrøm Jørgensen
18.10.2011
Denne kasuistikken belyser på en fin måte noe av kompleksiteten i medisinen. Her beskrives det hvordan en underliggende tilstand svekker pasienten og disponerer for et komplisert forløp. Pasienten...
Eystein Sverre Husebye, Martina Moter Erichsen, Anne-Grethe Myhre, Heiko Bratke, Anders Palmstrøm Jørgensen, Per Dahlqvist, Kristian Løvås
02.10.2012
Akutt binyrebarksvikt kan få en dødelig utgang dersom akuttbehandling med kortikosteroider og væske ikke gis raskt. Det nye nasjonale steroidkortet er ment å gi leger enkel og essensiell informasjon...
Anders Palmstrøm Jørgensen
12.11.2013
Anders Svare og medarbeidere beskriver en sykehistorie som spenner over 25 år, der korrekt diagnose og adekvat behandling ble betydelig forsinket, med alvorlige konsekvenser for pasienten. Pasientens...
Anders Palmstrøm Jørgensen
15.10.2013
Hoffman, Brian B. Adrenaline 298 s, ill. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013. Pris 25 USD ISBN 978-0-674-05088-4 Brian B. Hoffman har i mer enn 30 år bidratt med tallrike basalmedisinske og...
Anders Palmstrøm Jørgensen
17.06.2014
Veksthormon gitt som daglig injeksjon til voksne pasienter med hypofysesvikt har gunstige effekter, mens nytten av slik behandling hos voksne med Prader-Willis syndrom er begrenset. Anders Palmstr...