Anders Palmstrøm Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : andjoe@ous-hf.no

Anders Palmstrøm Jørgensen er overlege ved Seksjon for spesialisert endokrinologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet, og er ansatt som OUS-representant i Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS).

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anders Palmstrøm Jørgensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media