Gluten alene gir ikke irritabel tarm

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Matoverfølsomhet er vanlig ved irritabel tarm-syndrom, men mekanismene er uklare.

  En australsk studie fra 2011 viste at noen pasienter med irritabel tarm-syndrom blir verre av å spise gluten (1). Nå har den samme forskergruppen undersøkt om dette også gjelder etter at pasientene har redusert sitt inntak av kortkjedede karbohydrater, ofte omtalt som FODMAP, som absorberes dårlig i tynntarmen og gjæres lett av mikrober i tykktarmen og som derfor kan fremkalle mageplager (2).

  Den nye studien omfattet pasienter med irritabel tarm-syndrom og glutenintoleranse uten cøliaki som ble bedre av en glutenfri og FODMAP-redusert diett. Pasientene ble så randomisert til en rekke dobbeltblindede provokasjonsforsøk med og uten gluten. Provokasjonsforsøkene fremkalte symptomer i like stor grad uavhengig om det ble gitt gluten eller ikke, og det ble ikke påvist doseavhengige effekter av gluten. Forfatterne konkluderer med at forventninger til å få plager etter gluteninntak ser ut til å spille en stor rolle for symptomene.

  – Denne studien tyder på at redusert FODMAP-inntak gir god symptomlindring hos pasienter med irritabel tarm-syndrom, slik det allerede er vist i tidligere studier. Spesifikke effekter av gluten påviste man imidlertid ikke, sier seniorforsker Arnold Berstad ved Unger-Vetlesens institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

  – Mye tyder på at irritabel tarm-syndrom kan skyldes forstyrrelser i tarmfloraen. Mat i seg selv er neppe en årsak, men FODMAP-inntak, og til en viss grad også inntak av glutenholdig kost, kan forverre plagene. Dette skyldes at disse næringsemnene i stor grad er ufordøyelige, men tilgjengelige for mikrobiell fermentering i tykktarmen, sier Berstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media