CTGF-proteinet beskytter mot hjertesvikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Proteinet bindevevsvekstfaktor (CTGF) kan begrense skadene på hjertet etter hjerteinfarkt og beskytte mot hjertesviktutvikling, viser funn fra Jørgen A. Gravnings doktorgradsarbeid.

  – Hjertesvikt fortsatt er en viktig årsak til sykelighet og dødelighet på verdensbasis, til tross for store fremskritt i behandlingen. Det har lenge vært kjent at proteinet bindevevsvekstfaktor (Connective Tissue Growth Factor, CTGF)er indusert i myokard ved hjertesvikt og etter hjerteinfarkt. Hvilken funksjon dette proteinet har ved hjertesvikt, har derimot ikke vært kartlagt, sier Jørgen A. Gravning.

  – Vi har sett på effektene av CTGF i mus som genetisk overuttrykker CTGF i hjertet, og vi har tilført rekombinant protein direkte til kardiomyocytter (hjertemuskelceller). Vi har også studert serumnivåene av CTGF hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. Vi fant at CTGF beskytter mot utvikling av hjertesvikt etter hjerteinfarkt i mus. Beskyttelsen skyldes at CTGF øker hjertemuskelcellenes hypoksitoleranse ved å aktivere beskyttende signalveier og gener i hjertemuskelcellene. Arrvevet etter hjerteinfarktet blir dermed mindre. CTGF kan også være en bidragsyter til at stamceller rekrutteres til arrvevet etter hjerteinfarkt slik at nye hjertemuskelceller dannes. I tillegg ser det ut til at CTGF begrenser skadelige effekter av høyt blodtrykk. Vi fant at stigende nivåer av CTGF i blodet hos pasienter etter hjerteinfarkt er assosiert med mindre arrdanning og bedret hjertefunksjon etter ett år, sier Gravning.

  – Resultatene gir viktig ny kunnskap om sykdomsmekanismene ved hjerteinfarkt og hjertesvikt og vil i fremtiden kunne bidra til bedret pasientbehandling, mener Gravning.

  Disputas

  Jørgen A. Gravning disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 23.5. 2013. Tittelen på avhandlingen er Cardio wprotective mechanisms in ischemia-reperfusion injury and heart failure — experimental and clinical studies dissecting the functional effects of connective tissue growth factor (CTGF/CCN2) in the heart.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media