Arbeidsdeltakelse hos personer med psykoselidelse

Hanne Støre Valeur Om forfatteren
Artikkel

Arbeidsdeltakelsen blant personer med psykoselidelse er generelt lav. Marte Tandberg har sett på hvor mange personer med psykoselidelse som jobber og hva som gjør at disse menneskene står i arbeid.

Marte Tandberg. Foto privat

– Selv om mange ønsker å være i jobb, er arbeidsdeltakelsen blant personer med psykoselidelse lav. Tidligere studier har vist at negative symptomer som apati og tilbaketrekking samt kognitive vansker som problemer med oppmerksomhet og hukommelse, er knyttet til arbeidsfunksjon, spesielt for kroniske pasientgrupper, sier Marte Tandberg. Videre forteller hun:

– Jeg har undersøkt sammenhengen mellom symptomer, kognisjon og arbeidsdeltakelse hos personer med førstegangspsykose og personer med noe lengre sykdomsvarighet. Andelen som var i jobb/skole var høyere for personer med førstegangspsykose enn for dem med lengre sykdomsvarighet, hhv. 49% og 13%. I tverrsnittsstudier fant vi ingen sammenheng mellom faktorene målt samtidig for pasienter i ulike sykdomsfaser, men en oppfølgingsstudie viste at god vedvarende oppmerksomhet har betydning for arbeidsstatus over tid for personer med førstegangspsykose. Dette kan tyde på at sammenhengen mellom kognisjon og arbeid ikke er like sterk som tidligere rapportert, i alle fall fra tverrsnittsstudier. Andre sykdomsrelaterte og ytre systemfaktorer, som f.eks. sjenerøse velferdsordninger, kan ha større betydning.

– Funnene peker på betydningen av å undersøke et bredere spekter av potensielle faktorer som kan påvirke arbeidsfunksjon. Dette kan gi viktig informasjon om hvor man skal sette inn tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen for personer med psykoselidelse, mener Tandberg.

Disputas

Marte Tandberg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo den 7.5. 2013. Tittelen på avhandlingen er The relationship between neurocognition, symptoms and employment status in patients with psychotic disorders.

Anbefalte artikler