Fra visjon til virkelighet

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Valgkamp og stortingsvalg er over. Nok en gang er helse og helsetjenester blitt heftig debattert. Så å si alle politiske partier har lovet forbedringer. Køer skal fjernes, alvorlig syke skal prioriteres, det skal ikke være forskjellsbehandling og helsepersonell skal bruke mer tid på pasientene. Og selvsagt skal de eldre, de rusavhengige og de psykisk syke få et bedre, mer omfattende og ikke minst verdig tilbud. Målene har det stort vært enighet om på tvers av politiske skillelinjer. Det er virkemidlene det har stått strid om.

Valget er over og en ny regjering vil få sjansen til å gjøre ord til handling. Vanskelige valg må foretas, og ikke alle vil bli fornøyd. Men la oss håpe vi nå kan bevege oss fra visjoner til virkelighet.

Anbefalte artikler