Hvor stor er effekten av intervensjon?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rune J. Ulvik forklarer i Tidsskriftet nr. 12 – 13/2013 om hemoglobin at testen ikke sier noe om størrelsen på endringene, men «beregner sannsynligheten for at økning i hemoglobin hos deltakerne i gruppen er tilfeldig» (1). Etter mitt skjønn må det bety at endringen er statistisk signifikant. Ulvik og medarbeideres studie tar verken hensyn til biologisk eller analytisk variasjon og dokumenterer på ingen måte at kosttilskudd med jern optimaliserer hemoglobinnivå (2). Endringen som studien viser til (Median Hb-verdi økte med 0,4 g/100 ml i samme gruppe), kan til og med ligge innenfor både den biologiske og analytiske variasjonen.

  Jeg ønsker med dette å sitere Arild Bjørndal & Dag Hofoss (3): «Statistisk signifikans er ikke det samme som klinisk relevans. Er det mange nok personer i utvalgene, vil selv klinisk betydningsløse forskjeller bli signifikante. Den gode læresetning som illustrerer dette lyder: A difference is a difference only if it makes a difference.»

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 11.7.2013. http://tidsskriftet.no/article/3026672/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media