Krystyna Sandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Krystyna Sandvik

Krystyna Sandvik
19.03.2013
Jeg takker Tor-Arne Hagve og medarbeidere for en informativ artikkel i Tidsskriftet nr. 2/2013 om diagnostikk av jernmangelanemi ( 1 ). Differensiering mellom anemi på grunn av kronisk sykdom og...
Krystyna Sandvik
12.11.2013
I Tidsskriftet nr. 17/2013 fremfører Rune Ulvik et statistisk resonnement ( 1 ), mens mitt poeng var at det måtte tas hensyn til biologisk og analytisk variasjon i tolkningen av prøvene. I studien (...
Krystyna Sandvik
25.06.2013
Jeg viser til oversiktsartikkelen av Ulvik og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 8/2013 om kosttilskudd ved jernmangel, hvor de beskriver effekten av jerntilskudd hos friske voksne forsøkspersoner med...
Krystyna Sandvik
29.10.2013
I nyhetsspalten i Tidsskriftet nr. 16/2013 refererer Sigurd Høye ( 1 ) til en studie som drøfter verdien av prokalsitoninnivå i allmennpraksis ( 2 ). I studien beskriver man 2 820 pasienter, hvorav...
Krystyna Sandvik
17.09.2013
Rune J. Ulvik forklarer i Tidsskriftet nr. 12 – 13/2013 om hemoglobin at testen ikke sier noe om størrelsen på endringene, men «beregner sannsynligheten for at økning i hemoglobin hos deltakerne i...