H. Gjessing svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spekter har lest og tatt seg tid til å kommentere min leder i nr. 12/2013. Det er bra. Mitt viktigste budskap i denne lederen er å peke på det ansvaret vi som parter har for samarbeid om oppgavene i sykehus. Hvilken arbeidspolicy som velges, har sammenheng med ideologi. Vi tror sterkt på at god ledelse, dialog og samarbeid gir det beste grunnlaget for utvikling, vekst og godt arbeidsmiljø. Jeg er enig i at «mer enn tredjehver helg» er mer presist enn «annenhver helg», men innholdet i dette kravet fra Spekter er ikke det sentrale i lederen.

  I en stadig mer kompleks sykehushverdag med høy omstillingsaktivitet og mange pasientbehandlinger må vi satse på ledere som gis tillit til å ta ansvar for drift og utvikling av avdelinger og sykehus i tett og godt samarbeid med ansatte. Det betyr i praksis lokale ordninger og avtaler som løser de utfordringene det enkelte sykehus har. Dette gir positive ringvirkninger i motsetning til retorisk press og makt. Legeforeningen skal være en premissleverandør i arbeidet med å styrke kunnskapen hos ledere og tillitsvalgte om hvordan godt samarbeidsklima kan oppnås. Flere enn oss må bidra til at ledere og ansatte får tid, handlingsrom og kunnskap til å kunne ta dette ansvaret. Med samarbeid oppnås langt mer enn ved styring, og samarbeidet må bygge på tillit.

  Vi ønsker et arbeidsklima i sykehus som gjør at ledere og ansatte sammen finner gode løsninger for sykehusdriften der de er – løsninger som kan variere mellom sykehus og avdelinger. Uenigheter og konflikter bør løses på lavest mulig nivå. Vi har omgjort tillitsvalgtopplæringen vår til å hete Fra tillitsvalgt til leder. Denne høsten starter vi et nytt kurstilbud til ledere i sykehus, og vi tror det blir veldig bra. Våre høye ambisjoner når det gjelder å investere i sykehusledere kommer også til uttrykk gjennom vår årlige dialogkonferanse, der vi deler ut pris til årets legeleder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media