Nina Krøll Angelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Krøll Angelsen

Nina Krøll Angelsen
03.09.2013
Vingerhoets, Ad Why only humans weep Unravelling the mysteries of tears. 291 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-857024-0 Forfatteren pløyer både dypt og...