Ny utgave av godt ettbinds anatomiatlas

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gilroy, Anne M.

  MacPherson, Brian R.

  Ross, Lawrence M.

  Atlas of anatomy

  Latin nomenclature. 2. utg. 712 s, tab, ill. New York, NY: Thieme, 2012. Pris EUR 90

  ISBN 978-1-60406-747-7

  Jeg anmeldte første utgave av dette atlaset i Tidsskriftet (1) og konkluderte med: «Alt i alt er dette et fremragende atlas, basert på en gjennomtenkt pedagogisk plan og imponerende forståelse av målgruppens behov.»

  Målgruppen er fortsatt først og fremst medisin- og fysioterapistudenter, men jeg vil tro at atlaset også dekker behovet for anatomiske tegninger for de fleste leger i ikke-kirurgiske disipliner. Den nye utgaven er moderat utvidet med en del nye, velvalgte figurer. Ellers har den også gjennomgått en viss reorganisering. For eksempel er tegninger som viser overflateanatomien nå plassert først for hver region. En stor fordel for norske brukere er at nomenklaturen nå er gjennomført latinsk. De anatomiske tegningene holder meget høy kvalitet, både estetisk og anatomisk. Små bokser med relevante kliniske poenger finnes strategisk plassert gjennom hele boken.

  Med hvert eksemplar av boken følger en kode som gir adgang til nettsiden WinkingSkull.com hvor illustrasjonene finnes elektronisk, og hvor man kan teste seg selv på ulike måter. Det viser seg dessverre at utvalget av tilgjengelige illustrasjoner er tilfeldig og sterkt begrenset – hvis man ikke er villig til å betale rundt 350 kroner i tillegg, for et halvt års tilgang. Hadde enda de figurene man fikk tilgang til ved å kjøpe boken, vært nøye utvalgt for å dekke det viktigste, kunne det kanskje forsvares, men slik er det ikke. Det virker som om forlaget bevisst vil tvinge brukerne til å betale ekstra.

  Til tross for atlasets utvilsomt sterke sider har jeg en mer grunnleggende kritikk. Den er riktignok ikke spesifikk for dette atlaset, men rammer andre atlaser og mange lærebøker: Det mangler helt referanser til vitenskapelig litteratur og andre kunnskapskilder boken er basert på. Det kan kanskje aksepteres når det gjelder de anatomiske tegningene (selv om de også representerer tolkninger og betydelige forenklinger av virkeligheten, og normale variasjoner ikke er tematisert). Men det er mer problematisk når det gjelder de kliniske poengene og de skjematiske lærebokfremstillingene av systemer, som det er en god del av. Her vil det som regel finnes ulike oppfatninger og motstridende observasjoner i litteraturen. Likevel sitter leseren igjen med inntrykket av at alt er sikker og veletablert kunnskap, uten rom for tvil. Jeg tror vi gjør våre studenter en bjørnetjeneste ved å fremstille medisinens kunnskapsgrunnlag på denne måten, selv om det gjøres i beste mening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media