Kognitiv atferdsterapi i bokform – alternativ til medikamentell behandling ved søvnlidelser?

Harald Hrubos-Strøm Om forfatteren
Artikkel

Bjorvatn, Bjørn

Bedre søvn

En håndbok til deg som sover dårlig. 2. utg. 187 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 349

ISBN 978-82-450-1468-6

Første utgave kom i 2007. En nyskrevet prolog til andre utgave viser til en studie publisert i Scandinavian Journal of Psychology i 2011, hvor man dokumenterer bedring av kronisk insomni etter mottak av boken per post – sammenliknet med mottak av søvnhygieneråd.

Det ble omsatt hypnotika og sedativer for nær 186 millioner kroner i 2012. Slike medisiner fungerer dårlig ved kronisk insomni, og det er således et behov for behandlingsalternativer. Kronisk insomni, definert ved problemer med innsovning eller vedlikehold av søvn i mer enn én måned, rammer om lag 10% av den voksne befolkningen og er forbundet med sterk påvirkning på livskvalitet og risiko for depresjon. Sykdommen utgjør derfor et betydelig folkehelseproblem.

Boken er skrevet som en håndbok til pasienter som sover dårlig. Man følger læreren «Anna» som går gjennom utredning og behandling for kronisk insomni. Språket er lettfattelig og tilpasset lesere uten helsefaglig bakgrunn. Det er en fin balanse mellom pasienteksempler, faktabokser, illustrasjoner og fagtekst. Det jeg savner mest, er mer spesifikke henvisninger til utdypende litteratur.

Når innledning og vedlegg trekkes fra, er fagteksten i underkant av 150 sider, fordelt på seks kapitler. Alt innhold er oppdatert siden 2007, slik at også leger i klinisk praksis kan ha nytte av noen få timers selvstudie i komprimert søvnmedisin. Metoden «Stimuluskontroll og Søvnrestriksjonsbehandling» som forfatteren beskriver, er velprøvd ved både Bergen og Oslo Søvnsenter gjennom flere år. Den er hovedsakelig atferdsorientert og derfor mulig å implementere uten spesiell utdanning i kognitiv terapi. Forfatteren gir også et innblikk i mulige differensialdiagnoser i de første kapitlene og avslutningsvis der leseren møter andre eksempelpasienter.

Det finnes flere studier som viser at kognitiv atferdsterapi har bedre effekt enn medikamenter i denne pasientgruppen. Jeg mener derfor at leger som møter pasienter med søvnplager, bør lese – og dersom de finner det riktig – anbefale boken til pasienter som sover dårlig over tid.

Anbefalte artikler