Harald Hrubos-Strøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Hrubos-Strøm

Harald Hrubos-Strøm
27.05.2019
Bjørn Bjorvatn Skiftarbeid og søvn Slik mestrer du nattarbeid og uregelmessig arbeidstid. 174 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 329 ISBN 978-82-450-2523-1 Bjørn Bjorvatn er en...
Harald Hrubos-Strøm
07.09.2006
Etter ni måneder i fast deltidsstilling ved allmennseksjonen ved Oslo Legevakt har jeg lagt inn anslagsvis 50 pasienter i diverse avdelinger ved Akershus universitetssykehus, Aker universitetssykehus...
Morten Engstrøm, Kornelia Katalin Beiske, Harald Hrubos-Strøm, Sigurd Aarrestad, Trond Sand
17.11.2015
Obstructive sleep apnoea is the most widespread sleep-related respiratory disturbance. The patients are a heterogenous group. Rating of the condition may be inconsistent as a result of differences in...
Helge Skirbekk, Harald Hrubos-Strøm
25.03.2010
House som guddommelig. Som han ville ha sagt det: «You talk to God, you’re religious. God talks to you, you’re psychotic.» Foto NBCU Photo Bank Vi har i lengre tid fulgt TV-serien House på NRK. Her...
Harald Hrubos-Strøm
17.09.2013
Bjorvatn, Bjørn Bedre søvn En håndbok til deg som sover dårlig. 2. utg. 187 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 349 ISBN 978-82-450-1468-6 Første utgave kom i 2007. En nyskrevet prolog til...
Harald Hrubos-Strøm
24.02.2015
Meland & Samdal har en interessant kommentar om overvekt og vektfokus i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2014 ( 1 ). Det er vanskelig å være uenig i artikkelens hovedbudskap om respekt for alle...
Morten Engstrøm, Kornelia Katalin Beiske, Harald Hrubos-Strøm, Sigurd Aarrestad, Trond Sand
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er en meget sammensatt lidelse. Diagnostikk og patofysiologi varierer, mens behandlingstiltakene har vært mer ensartet – i form av kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) via...
Morten Engstrøm, Kornelia Katalin Beiske, Harald Hrubos-Strøm, Sigurd Aarrestad, Trond Sand
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er den hyppigste søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelsen. Pasientene er en heterogen gruppe. Forskjell i valg av diagnostisk utstyr og skåringsregler kan medføre at gradering av...