Virusinfeksjon kan gi autoimmun tyreoiditt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Virusinfeksjon kan ha betydning for utvikling av autoimmune tyreoiditter, viser funn fra Sara Salehi Hammerstads doktorgrad.

  Autoimmune tyreoiditter består hovedsakelig av Graves sykdom og Hashimotos tyreoiditt og er blant de hyppigste stoffskifte- og autoimmune sykdommer. Årsaken til sykdommene er ikke kjent, men antas å være en kombinasjon av predisponerende gener og miljøfaktorer som kan utløse en autoimmun reaksjon.

  – I mitt doktorgradsarbeid har jeg påvist virus i thyreoideavev fra tidlig stadium av autoimmune tyreoiditter. I vev fra pasienter med Graves sykdom ble enterovirus-RNA og viruskapsidprotein 1 oftere påvist enn i vev fra kontrollgruppen. Ved Hashimotos tyreoiditt fant vi betydelig destruksjon av vevet og uttalt betennelse. Dette viser at sykdomsprosessen har startet mye tidligere enn på det tidspunktet tilstanden ble oppdaget, sier Hammerstad.

  – Vi har også undersøkt ekspresjonen av myksovirus-resistansprotein A (MxA), en surrogatmarkør for lokal produksjon av interferonsom respons på virusinfeksjon. Antall MxA-positive celler og ekspresjon av MxA i epitelceller og endotelceller var økt i alle stadier i Hashimotos tyreoiditt og tidlig i forløpet av Graves sykdom. Dette kan være et indirekte tegn på virusinfeksjon.

  – Tidligere studier har basert seg på funn fra blodprøver hos pasienter med mangeårig sykdom og som var under behandling. Funn fra vev i tidlig stadium av tyreoiditten bidrar til en bedre forståelse av mekanismene bak sykdommen. Hvis virus er en utløsende faktor for sykdommen, er det mulig å forebygge med vaksiner eller behandle med antivirale medisiner før vevet og hormonproduksjonen blir ødelagt.

  Disputas

  Sara Salehi Hammerstad disputerte for ph.d. graden ved Universitet i Oslo den 25.4. 2013. Tittelen på avhandlingen er Virus and autoimmunity in thyroiditis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media