Bildediagnostikk i plastikkirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Varmekamera kan erstatte CT i planleggingen av brystrekonstruksjon med kroppseget vev fra abdomen.

  Hvert år rammes mer enn 2 500 norske kvinner av brystkreft, og mange må fjerne brystet. Nytt bryst kan konstrueres av hud og fett fra abdomen, men slik kirurgi kan være risikofylt. For å unngå komplikasjoner må kirurgen ha oversikt over de små perforatorarteriene i bukveggen. I dag brukes CT-angiografi rutinemessig for å kartlegge disse arteriene, men undersøkelsen medfører at pasienten utsettes for kontrastmidler og ioniserende stråling.

  I sitt doktorgradsarbeid har Sven Weum gjennomført én eksperimentell og to kliniske studier der dynamisk infrarød termografi (DIRT) ble sammenliknet med indocyaningrønn fluorescens-angiografi, håndholdt doppler og CT-angiografi. Dynamisk infrarød termografi er en ikke-invasiv metode der hudens overflatetemperatur brukes til å kartlegge blodperfusjon.

  – Studiene viser at dette er en pålitelig metode for preoperativ kartlegging av perforatorarterier. Undersøkelsen er enkel, resultatene er enkle å tolke og den er uten risiko for pasienten, sier Weum.

  Weum har også gjennomført en klinisk studie der han har undersøkt anatomiske silikonprotesers form og oppførsel etter operasjonen. Ved MR-undersøkelse ble protesenes dimensjoner i rygg- og mageleie kartlagt. – Resultatene viser at protesene har anatomisk form, samtidig som de er myke nok til å forandre dimensjoner når kroppens stilling forandres. Denne kunnskapen gjør det lettere å forutsi det postoperative resultatet og kan bidra til mer objektiv diagnostikk av kapselkontraktur ved hjelp av MR, sier Weum.

  Disputas

  Sven Weum disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 29.4. 2013. Tittelen på avhandlingen er Imaging in plastic surgery. A clinical and experimental study with notes on the history of medical imaging.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media