Krav til forfattere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, «Vancouver-gruppen») utarbeider retningslinjer for hva som kreves av vitenskapelige artikler. Tidsskriftet både bidrar til og følger disse retningslinjene. En revisjon er nå publisert på www.icmje.org. Revisjonen inneholder ingen helt nye krav eller kriterier, men tydeliggjør og begrunner de publiseringsetiske standarder som gjelder.

  Den viktigste endringen er en innskjerping av hva det betyr å stå som forfatter av en vitenskapelig artikkel. Kravene til hva den enkelte må bidra med, er de samme som tidligere. I tillegg er det innført et selvstendig kriterium som understreker at dersom man er medforfatter, må man også være villig til og forberedt på å kunne forsvare hele artikkelen offentlig dersom det skulle vise seg at det er feil eller mangler ved den.

  Å stå på forfatterlisten til en vitenskapelig artikkel kan gi både heder og ære – og penger, men innebærer også et betydelig ansvar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media