Motstand mot omskjæring: en symbolsak?

Jon Henrik Laake Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 10/2013 refereres det til internasjonal motstand mot rituell omskjæring av gutter (1). Dette er bare ett av en lang rekke inngrep der indikasjonen er tvilsom og nytteeffekten udokumentert. Vil motstanderne av omskjæring engasjere seg like sterkt mot andre former for udokumentert behandling? Eller er dette bare en symbolsak?

Anbefalte artikler