Motstand mot omskjæring: en symbolsak?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 10/2013 refereres det til internasjonal motstand mot rituell omskjæring av gutter (1). Dette er bare ett av en lang rekke inngrep der indikasjonen er tvilsom og nytteeffekten udokumentert. Vil motstanderne av omskjæring engasjere seg like sterkt mot andre former for udokumentert behandling? Eller er dette bare en symbolsak?

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 1.5.2013. http://tidsskriftet.no/article/3013717/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media