E. Hem svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jon Birger Haug og medarbeidere finner grunn «til sterkt å kritisere Tidsskriftets redaksjonelle linje». Dersom de var «gitt mulighet for tilsvar i samme nummer kunne trolig en del unødig mediastøy vært unngått», mener de. Utgangspunktet for kritikken er en kommentarartikkel av Nordøy & Laake i Tidsskriftet nr. 10/2013, som hadde merknader til de nye retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus (1).

  Respons til artikler i Tidsskriftet publiseres fortløpende først på nett (2). En slik responsfunksjon er velkjent fra både blogger, aviser og vitenskapelige tidsskrifter. I vårt britiske søstertidsskrift BMJ for eksempel heter det «rapid response», i Tidsskriftet kaller vi det «rask respons». Vi samler disse responsene og publiserer redigerte versjoner av dem i papirutgaven av Tidsskiftet. Slik er det også i dette tilfellet: Jon Birger Haug og medarbeidere har skrevet en lengre kommentar til Nordøy & Laakes artikkel som «rask respons» på tidsskriftet.no, og i papirutgaven står den redigerte versjonen.

  Tilsvarsrett i vitenskapelige tidsskrifter innebærer at forfattere av artikler som diskuteres i korrespondansespalten, gis mulighet for tilsvar, fortrinnsvis i samme nummer som korrespondansen trykkes, slik det fremgår av Vancouver-reglene (3) som Tidsskriftets forfatterveiledning er basert på (4, 5). Ettersom Nordøy & Laake hadde skrevet en kommentarartikkel, og ikke et korrespondanseinnlegg, var det derfor ikke aktuelt for redaksjonen å innhente tilsvar fra Haug og medarbeidere i samme nummer.

  Hvorvidt «mediastøy» om et viktig faglig spørsmål er et gode eller ei, vil det nok være ulike oppfatninger om.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media