Ole Martin Steihaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Martin Steihaug

Dagfinn Lunde Markussen, Jon Erik Hagen, Anette Tvedt, Ole Martin Steihaug
13.04.2021
Bruken av penselprøver fra øvre luftveier har økt sterkt under pandemien. Vår kasuistikk viser at dette ikke er uproblematisk. En mann i 70-årene med kjent koronarsykdom og infrarenalt aortaaneurisme...
Nicolas M.F. Øyane, Ole Martin Steihaug
29.10.2013
Mange eldre bruker for mye hypnotika. Det er fullt mulig å redusere forbruk og forskrivning Søvnplager er hyppig forekommende i befolkningen. I Norge har vi to grupper av hypnotika: benzodiazepiner...
Ole Martin Steihaug
06.08.2013
Cruz-Jentoft, Alfonso J. Morley, John E. Sarcopenia 347 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 75 ISBN 978-1-1199-7587-8 Sarkopeni er et geriatrisk syndrom karakterisert ved...
Ole Martin Steihaug
03.11.2015
«Evaluering av samhandlingsreformen viser at det fortsatt er et stykke igjen før målene kan sies å være nådd,» skriver A. Grimsmo i en leder i Tidsskriftet ( 1 ). Samhandlingsreformen fører til store...