Ole Martin Steihaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mottaksklinikken

Haukeland universitetssjukehus

Ole Martin Steihaug er ph.d., spesialist i indremedisin og i geriatri og er overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ole Martin Steihaug
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media