Ole Martin Steihaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Martin Steihaug

Nicolas M.F. Øyane, Ole Martin Steihaug
29.10.2013
Mange eldre bruker for mye hypnotika. Det er fullt mulig å redusere forbruk og forskrivning Søvnplager er hyppig forekommende i befolkningen. I Norge har vi to grupper av hypnotika: benzodiazepiner...
Ole Martin Steihaug
06.08.2013
Cruz-Jentoft, Alfonso J. Morley, John E. Sarcopenia 347 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 75 ISBN 978-1-1199-7587-8 Sarkopeni er et geriatrisk syndrom karakterisert ved...
Ole Martin Steihaug
03.11.2015
«Evaluering av samhandlingsreformen viser at det fortsatt er et stykke igjen før målene kan sies å være nådd,» skriver A. Grimsmo i en leder i Tidsskriftet ( 1 ). Samhandlingsreformen fører til store...