Nevrologi før eksamen

Nils Erik Gilhus Om forfatteren
Artikkel

Abhinav, Kumar

Edwards, Richard

Whone, Alan

Rapid

Neurology and neurosurgery.188 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 20

ISBN 978-0-470-65443-9

I denne kortfattede læreboken presenterer forfatterne nevrologi og nevrokirurgi punktvis. I forordet klargjør de hensikten: å forberede medisinstudenter på eksamen, og ganske særlig på eksamensformer som inkluderer «multiple choice questions» og «objective structured clinical examinations» (OSCE).

I del 1 gir forfatterne en summarisk oversikt over de mest sentrale aspektene av nevroanatomien i et klinisk perspektiv, i tillegg til en oversikt over kliniske og supplerende undersøkelser. I del 2 tar de utgangspunkt i symptomer slik de fremstilles til eksamen, og med en differensialdiagnostisk drøfting. Eksempler er hodepine, svimmelhet og kraftsvikt i bena. I del 3 beskriver de hver enkelt sykdomsgruppe på mer konvensjonelt vis, men fortsatt konsekvent punktvis.

Boken dekker nevrologisk og nevrokirurgisk kjernepensum for medisinstudenter. Den er imidlertid mer et supplement enn selve læreboken i faget. Dens form, med nevrologien i punkter og tabeller, er rettet mot besvarelse av standardiserte eksamensspørsmål. Boken er oppdatert, korrekt og tilstrekkelig utfyllende. Forfatterne har ingen ambisjon om å gi innsikt og forståelse og tar ikke opp behandlingsmessige avveininger, forebygging eller aspekter som gir fundament for fremtidig terapi. Sammensatte og pasientnære eksamensformer er likeledes noe lenger unna det de har satt søkelyset på.

For spesialistkandidater i nevrologi vil boken representere en enkel repetisjon av diagnostiske alternativer med oppskrifter for utredning og behandling. Den egner seg ikke til oppslag når man har en interessant eller vanskelig pasient. Både i primær- og spesialisthelsetjenesten vil andre kunnskapskilder da være vesentlig bedre.

Boken er liten og lett, tettskrevet og i et format beregnet på å tas med i lommen eller vesken, til kollokvier eller på trikken.

Denne boken kan være et supplement for studenter og unge leger før prøver og eksamener. Den kan for eksempel danne et grunnlag for kollokvier og smågruppeundervisning. Imidlertid er den ikke et alternativ som lærebok i nevrologi og nevrokirurgi. Til det er den for knapp, kjapp og punktbasert.

Anbefalte artikler