Lærebok i basal reproduksjonsbiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Johnson, Martin H.

  Essential reproduction

  380 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 45

  ISBN 978-1-4443-3575-0

  Dette er sjuende utgave av en lærebok om reproduksjon. Forfatteren er professor i «Reproductive Sciences» ved University of Cambridge. Han sier i forordet at den er beregnet på medisin-, veterinær- og biologistudenter på alle nivåer. Boken har derfor mange komparative aspekter, selv om hovedvekten er lagt på human reproduksjon. Den er tilegnet sir Bob Edwards, som ble tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2010 for å ha utviklet prøverørsmetoden. Det er også på dette feltet forfatterens egen hovedinteresse innen forskning ligger.

  Denne utgaven er omstrukturert og oppdatert. Forfatteren tar leseren gjennom reproduksjonsfysiologien fra kjønnscellenes tilblivelse, gjennom pubertet og fertilisering til fødsel og amming, og er også så vidt innom klimakteriet. Assistert befruktning og prevensjon er med. Den inneholder i tillegg en god del sosiobiologi.

  Layouten er behagelig, og teksten er rikelig illustrert med svært instruktive figurer. Hvert kapittel innledes med å referere til hovedpunktene fra de foregående kapitlene og trekker opp de spørsmålene som skal drøftes i det kommende kapitlet. Kapitlene avsluttes med en liste av hovedlæringspunkter. Språket flyter lett, og pedagogisk sett er boken en nytelse. Den som har kjøpt papirutgaven, får også tilgang til å laste den ned elektronisk. Denne anmelderen satte i gang med det, men da jeg fikk opp en dialogboks som fortalte at det ville ta 45 minutter, må jeg tilstå at tålmodigheten og interessen sviktet. Den elektroniske utgaven har jeg derfor ikke sett. Det er også et gratis nettsted der man kan laste ned figurene fra boken – www.essentialreproduction.com. Det fungerer fint.

  Mitt inntrykk er at boken særlig speiler forfatterens interesse for molekylærmedisin, men organfysiologi hos fosteret er også godt dekket. Fysiologiske forandringer hos den gravide er med, men mer summarisk. På noen felter er forfatteren ikke helt oppdatert. Når det gjelder det som denne anmelderen har god greie på, kan jeg nevne at han for eksempel holder på hypotesen om at det er en spesiell vekt (47 kg) som trigger menarke, og at han skriver at hormonspiralen skal byttes ut hvert år. De molekylærmedisinske aspektene kan jeg ikke bedømme. Det er lett å dette av lasset når det skildres hvordan en rekke faktorer og gener som heter akronymer – med bindestreker og tall – innvirker på hverandre, og jeg lurer på om det er noen andre enn de helt spesielt interesserte som egentlig klarer å henge med.

  Som lærebok for medisinstudenter er denne altfor omfattende. Den inneholder også mer stoff enn det som forventes at spesialistkandidater i fødselshjelp og kvinnesykdommer skal tilegne seg. Men for den som er spesielt interessert i reproduksjonsbiologi, er dette en meget god lærebok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media