Britt-Ingjerd Nesheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Britt-Ingjerd Nesheim

Britt-Ingjerd Nesheim
30.10.2017
I år er det 50 år siden norske kvinner fikk tilgang til p-pillen. P-pillen ble registrert i Norge med prevensjon som indikasjon i 1967. I USA hadde den da vært registrert som prevensjonsmiddel i syv...
Britt-Ingjerd Nesheim
06.04.2006
Omtrent 80 % av alle gravide er plaget av kvalme og brekninger i svangerskapet, men bare ca. 0,5 % er så ille plaget at det kalles hyperemesis. Definisjonen av hyperemesis varierer, men mye brukt er...
Britt-Ingjerd Nesheim, Åse Vikanes
01.04.2004
50 – 90 % av alle gravide får kvalme og brekninger under svangerskapet, og svangerskapskvalme blir gjerne betraktet som normalt. Hvorfor kvinner reagerer med kvalme og brekninger i graviditet, er...
Britt-Ingjerd Nesheim
11.09.2003
En medisinsk metode som er enklere, billigere og gir økt valgfrihet for pasienten bør hilses velkommen Verdens helseorganisasjon anslår i 2003 at det årlig dør om lag 80 000 kvinner som et resultat...
Britt-Ingjerd Nesheim
10.09.2002
Tabell 1 Lavdose acetylsalisylsyre i forebygging av preeklampsi Utfall Relativ risiko (95 % KI) Antall personer som må behandles (NNT) (95 % KI) Preeklampsi 0,85 (0,78 – 0,92) 89 (59 – 167)...
Anne Eskild, Britt-Ingjerd Nesheim
20.02.2001
Geir Sverre Braut & Annevig Ebbe reiser i Tidsskriftet nr. 4/2001 (1) viktige spørsmål til vår artikkel om geografiske forskjeller i forekomsten av senaborter (2). Vi er enige i at det, ut fra...
Bjørn Busund, Britt-Ingjerd Nesheim, Fridtjof Jerve, Halvard Gjønnæss, Éva og Pál Grabner, Else og Imre Hercz
30.06.2001
Sverre Stray-Pedersen Mandag 28. mai kom et sjokkbudskap til Kvinnesenteret, Ullevål sykehus. Avdelingsoverlege Sverre Stray-Pedersen var brått og uventet gått bort. Hjertet sviktet...
Anne Eskild, Britt-Ingjerd Nesheim, Tonje Berglund, Joan Kristina Totlandsdal, Jan Fredrik Andresen
10.01.2001
Begjæring om svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke skal behandles i abortnemnd. Ifølge loven har fosteret et gradert vern. Jo lenger et svangerskap er kommet, desto viktigere må grunnen til...
Britt-Ingjerd Nesheim
30.09.2001
1. oktober 2000 ble det første hormonelle prevensjonsmiddel reseptfritt i Norge. Det var levonorgestrel til bruk som postkoital antikonsepsjon. Vi har vært vant til å tenke at prevensjonsmetoder er...
Trine Aarvold, Britt-Ingjerd Nesheim
23.08.2016
Langtidsvirkende prevensjonsmidler som hormonspiral og p-stav er mye bedre enn andre midler når det gjelder å hindre uplanlagte svangerskap. Subsidiering av slike prevensjonsmidler til kvinner under...
Anne Eskild, Britt-Ingjerd Nesheim, Tonje Berglund, Joan Kristina Totlandsdal, Jan Fredrik Andresen
10.04.2000
Abortloven § 2, 3. ledd c hjemler mulighet for svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke hvis det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg,...
Britt-Ingjerd Nesheim
20.08.2013
Johnson, Martin H. Essential reproduction 380 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 45 ISBN 978-1-4443-3575-0 Dette er sjuende utgave av en lærebok om reproduksjon. Forfatteren er...