Fin oversikt over praksis og teori i farmakologien

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nordeng, Hedvig

  Spigset, Olav

  Legemidler og bruken av dem

  2. utg. 420 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 649

  ISBN 978-82-05-42506-4

  Boken er beregnet for sykepleiestudenter og er en del av den naturvitenskapelige kunnskapspakken 37  °C fra Gyldendal, som består av fem lærebøker og et felles nettsted. Redaktørene mener at boken også er aktuell for blant andre medisinstudenter, og det må jeg si meg enig i.

  Først og fremst er layouten veldig fin. Sidene er oversiktlige og nesten elegante, og det er god balanse mellom tekst, bilder, oppsummeringstabeller, kliniske eksempler og spesielle tips til sykepleieren. De fire delene består av en generell del om farmakologi, to deler om spesifikke medikamenter og bruken av dem og til slutt en del med spesielle emner.

  Jeg ble særlig begeistret over den generelle delen som blant annet omhandler farmakodynamikk, farmakokinetikk, bivirkninger og interaksjoner. Som en introduksjon til disse emnene er boken kjempeflott, og et godt tips til medisinstudenter som ønsker å få en oversikt og sammenheng enten før eller etter dette gjennomgås på studiet.

  De to mer spesifikke delene om legemidler som påvirker sykdomsprosesser og om legemidler ved sykdommer i organsystemene, kan være greie som en introduksjon til temaene, men blir likevel for korte når det kommer til stykket. For disse temaene er det kanskje like greit å lese i egen pensumlitteratur for medisinstudiet. Delen om spesielle emner, derimot, er nyttig for også medisinstudenter, da den omhandler emner som ikke nødvendigvis blir oppsummert eller undervist i på en samlet måte. Her omtaler forfatterne blant annet spesielle hensyn ved legemiddelbruk hos barn og eldre, rusmisbruk, naturmedisin og smerter. Når får vi for eksempel lært om interaksjoner mellom naturmedisiner og legemidler? Eller hvordan man helst bør gi barn medisin med doseringssprøyte? Denne læreboken er en god kilde til praktiske tips og viktige kliniske poeng som man i farmakologiundervisningen på medisinstudiet ofte ikke tar seg tid til.

  Jeg har gang på gang vært frustrert over at vi lærer mye teori og detaljer i farmakologiundervisningen, men at vi for eksempel ikke vet hvordan vi rent praktisk skal forholde oss til ulike pasientgrupper og medikamenter. Dette lærer vi forhåpentligvis i praksis senere, men som en introduksjon eller påminnelse om mange viktige praktiske forhold, er Legemidler og bruken av dem helt suveren. I tillegg tror jeg mange medisinstudenter vil kunne ha nytte av den, enten som en introduksjon til farmakologi, eller som en repetisjon av de viktigste prinsippene senere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media