Ane Brandtzæg Næss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ane Brandtzæg Næss

Ane Brandtzæg Næss
24.06.2019
Antologi Blod og bein Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie. 222 s, tab, ill. Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2019. Pris NOK 299 ISBN 978-82-7965-386-8 Denne rikt illustrerte antologien...
Ane Brandtzæg Næss
21.08.2018
Fra 2019 blir turnustjeneste, nå LIS1, en obligatorisk del av spesialiseringen for leger. At alle fremtidige spesialister heretter må ha jobbet et halvt år i allmennpraksis er en god ordning. – Hun...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Established 80 years ago, the editorial committee of the Journal of the Norwegian Medical Association has been reorganised for a new era. The editorial committee was established in 1938 ( 1 ). In the...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Tidsskriftets 80 år gamle redaksjonskomité er omorganisert for en ny tid. Redaksjonskomiteen ble opprettet i 1938 ( 1 ). I årene før ble Tidsskriftet redigert av både redaktør og generalsekretær...
Ane Brandtzæg Næss, Anna Luise Kirkengen
25.08.2015
Adverse childhood experiences, such as abuse, neglect or poverty, are associated with increased morbidity and mortality in adulthood ( 1  –  3 ). Low socioeconomic status, either as a child or as an...
Ane Brandtzæg Næss
20.08.2013
Nordeng, Hedvig Spigset, Olav Legemidler og bruken av dem 2. utg. 420 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 649 ISBN 978-82-05-42506-4 Boken er beregnet for sykepleiestudenter og er...
Ane Brandtzæg Næss
05.02.2013
Steen, Thorvald Balanse 201 s. Oslo: Forlaget Oktober, 2012. Pris NOK 369 ISBN 978-82-495-1032-0 Balanse er en roman om livet sett gjennom øynene til en syk mann på pleiehjem. Fortelleren, hvis navn...
Ane Brandtzæg Næss, Anna Luise Kirkengen
25.08.2015
Belastning i barndommen, slik som mishandling, omsorgssvikt eller fattigdom, er forbundet med økt sykelighet og dødelighet som voksen ( 1  –  3 ). Blant annet har lav sosioøkonomisk status, både som...