Ane Brandtzæg Næss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ane Brandtzæg Næss er lege i spesialisering i psykiatri ved Klinikk for psykisk helse og rus ved Molde sjukehus.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonfliktar.

Artikler av Ane Brandtzæg Næss
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media