Alt om team

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hjertø, Kjell B.

  Team

  331 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 429

  ISBN 978-82-450-1078-7

  Forfatteren, sosiolog Kjell B. Hjertø, oppgir i forordet at han spesielt har skrevet boken for studenter, akademiske lærere og forskere, men nevner også at han håper den kan være av interesse for «allmennmarkedet». Jeg synes den først og fremst har et lærebokpreg, altså er tilpasset studenter og deres lærere. Sekundært kan den være av interesse for organisasjonsfolk, inkludert konsulenter, som raskt vil ha svar på spørsmål angående bruken av team i arbeidslivet. Den vil neppe være av interesse for andre leger enn dem som arbeider med ledelse og organisasjonsutvikling.

  Etter en innledning om «gruppen og teamet i organisasjonen» følger 15 kapitler, inndelt i to deler: Team og Effektivitet i team og andre arbeidsgrupper. Disse deloverskriftene sier mye om innholdet. På den ene siden er boken preget av et forsøk på å (videre)-utvikle en terminologi for å fange og karakterisere hva team er og gjør, og på den annen side er den en omtale av hva forskningen viser, skaper mer eller mindre effektive team, eller gjør de organisasjonene de fungerer i, effektive.

  Bruken av team, arbeidsgrupper preget av «høy grad av gjensidig avhengighet og betydelig grad av felles, kollektivt gruppeansvar» (s. 31), er blitt mer og mer vanlig siden 1960- og 70-årene. De er uttrykk for den oppmykningen av de byråkratisk-hierarkiske strukturene som tidligere preget både større private og offentlige organisasjoner. Boken er slik sett tidstypisk: Den både reflekterer en viktig utvikling i organisasjonslivet og reflekterer over den.

  Forfatteren baserer seg på svært omfattende lesing. Det er sjelden man leser en (lære)bok innen organisasjonsfaget som er så basert på det som finnes av relevant forskning. I del to, om effektivitet, kan man finne svar på nesten hvilket som helst spørsmål om hvordan man skal sette sammen og lede team, med opplysninger om hvor godt dokumentert svarene er. Det er imponerende. Tittelen passer godt, men kunne også ha vært Alt om team.

  Når man er kommet igjennom boken, spør man seg hva forfatteren hadde for budskap, eller tese, og hva man selv sitter igjen med. Man oppdager da at det kan man ikke svare kort på, utover det banale at forfatteren ville meddele «alt», og at det ble for meget.

  Jeg synes boken er blitt for tung, delvis fordi den er så overlesset med prosaiske omtaler av statistiske sammenhenger og delvis fordi den ikke har et tydelig overordnet perspektiv som får alle definisjonene og sammenhengsomtalene til å skape et samlende bilde.

  Skulle Hjertø etter hvert revidere sin teambok, kunne det være en idé å føye til en historisk innledning som sa litt om hvorfor og hvordan team er blitt et så viktig innslag i vår tids store organisasjoner, og et avslutningskapittel der han syntetiserer sitt analytiske mangfold og kaster et lite blikk inn i fremtiden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media