Ole Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Berg

Ole Berg
08.10.2009
Haug, K Kaarbøe, OM Olsen, TE Et helsevesen uten grenser? 363 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris NOK 499 ISBN 978-82-02-30716-5 De 15 kapitlene er i første rekke skrevet av (helse)økonomer...
Ole Berg
05.01.2006
Ole Berg har skrevet en bok om helsepolitikkens utvikling i Norge, med vekt på de siste 100 år. Den utkommer i forbindelse med Tidsskriftets 125-årsjubileum (se www.tidsskriftet.no ). I denne...
Ole Berg
20.08.2013
Hjertø, Kjell B. Team 331 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 429 ISBN 978-82-450-1078-7 Forfatteren, sosiolog Kjell B. Hjertø, oppgir i forordet at han spesielt har skrevet boken for...
Ole Berg
17.06.2014
Clavier, Carole Leeuw, Evelyn de Health promotion and the policy process 230 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-965803-9 Denne boken er et uttrykk for den...