Per M. Aslaksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Per M. Aslaksen (f. 1976) er cand.psychol., ph.d., førsteamanuensis i Forskningsgruppe for affektivt og kognitivt nevrofag samt spesialist i klinisk nevropsykologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Institutt for psykologi

Universitetet i Tromsø

Artikler av Per M. Aslaksen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media