Anne-Sofie Helvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Sofie Helvik

Anne-Sofie Helvik, Haakon Arnesen, Siri Wennberg, Geir Jacobsen
04.12.2008
Hørselstap er et vanlig forekommende kronisk helseproblem, og prevalensen øker med alderen. Hørselsvansker kan virke inn på den sosiale samhandlingen i arbeidslivet, sammen med familie og venner, og...
Anne-Sofie Helvik
17.01.2008
Ø., Neeraas Stillhet – hva er det? Om å leve med tinnitus. 148 s, ill. Trondheim: Communicatio forlag, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978-82-92400-35-7 En nyskrevet bok om øresus (tinnitus) er ført i pennen...
Anne-Sofie Helvik
11.06.2013
Williams, Katharine C. Tinnitus Bryt lydbarrieren med kognitiv terapi. 128 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 225 ISBN 978-82-05-40744-2 Dette er en populærvitenskapelig bok skrevet...