Per S. Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per S. Bakke

Frode Gallefoss, Per S. Bakke
20.11.2002
Basert på resultater fra forfatterens doktoravhandling (1) Prevalensen av astma i Europa er ca. 5 % i den voksne befolkningen, og det er sterke indikasjoner på økende insidens (2). Astmasykdommen...
Tone Smith-Sivertsen, Guri Rørtveit, Amund Gulsvik, Per S. Bakke, Britt Skadberg
17.02.2005
Diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med obstruktiv lungesykdom er sentralt i allmennpraksis. Vi laget et fire timers seminar om dette for siste års medisinstudenter i Bergen, der...
Per S. Bakke
28.05.2013
Patterson, Caroline Coleman, Meg Revision notes for the respiratory medicine specialty certificate examination 121 s, tabs, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-...