Kommentar
Uklarhet vedr sammenhengen mellom atrieflimmer og hjerneinfa