Kommentar

Uklarhet vedr sammenhengen mellom atrieflimmer og hjerneinfa

Arne Heilo
OUS
Interessekonflikt:  Nei

Jeg har følgende spørsmål:
1. Hvorfor hadde pasientene fått implantert pacemaker eller defibrillator? Hypertensjon alene er ingen indikasjon for denne behandlingen.
2. Hvordan ble infarktdiagnosen stillet? Ble emboli bekreftet ved CT- MR- eller konvensjonell angiografi? Hvis ikke er sammenhengen ikke bevist.

Konklusjonen er for generell. Artikkelen gir ikke grunnlag for å si at subklinisk atrieflimmer generelt øker faren for iskemisk hjerneslag.

Published: 24.04.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media