Leif Brunvand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leif Brunvand

Anneline Paulsen, Elisabeth Edvardsen, Leif Brunvand
14.08.2003
Ca. 0,1 % av alle levende fødte barn har atrioventrikulær septumdefekt. Hjertefeilen er sterkt assosiert med trisomi 21 (Downs syndrom). Rundt 20 % av barn med Downs syndrom har denne hjertefeilen (...
Oddmund Søvik, Pål Rasmus Njølstad, Hallvard Reigstad, Damien Brackman, Irene Teslo, Leif Brunvand
20.02.2001
Persisterende neonatal hyperinsulinemisk hypoglykemi er en sjelden tilstand, som i Vest-Europa og Nord-Amerika har en anslått hyppighet på 1 : 50 000 fødsler (1). I områder med mye inngifte, slik som...
Leif Brunvand, Reidun Brunvatne
28.02.2001
Innvandrerbefolkningen omfatter, ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon, personer med to utenlandsfødte foreldre. Førstegenerasjonsinnvandrere er selv født i utlandet, annengenerasjonsinnvandrere...
Leif Brunvand
10.09.2000
Respiratorisk syncytialvirus (RSV) ble første gang påvist hos sjimpanser i 1956. Viruset er nå kartlagt i detalj. Det gir en øvre og/eller nedre luftveisinfeksjon, spesielt hos barn under to år...
Leif Brunvand, Rolf Lindemann
10.03.2000
Gry Hay og medarbeidere har i et innlegg i Tidsskriftet nr. 2/2000 (1) gått kraftig ut mot vår artikkel i Tidsskriftet om rakitt blant barn i Norge (2). Vi skrev at rakitt på grunn av vitamin D-...
Leif Brunvand
09.04.2013
I Tidsskriftet nr. 3/2013 omtaler Stefan Kutzsche & Drude Fugelseth Helsedirektoratets høringsutkast om nye retningslinjer for barselomsorgen ( 1 ). I høringsutkastet foreslås det å tilby nyfødte...
Maria Hallerud, Drude Fugelseth, Jens Grøgaard, Leif Brunvand
12.01.2016
Per Hågå f. 2.12. 1944 døde 30. august, 70 år gammel, etter lang tids sykdom. Per vokste opp i Asker. I løpet av videregående skole fikk han AFS-stipend og var utvekslingsstudent i Santa Barbara i...