Kristian Lexow

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Lexow

Eirik Skogvoll, Kristian Lexow
25.06.2009
Rørtveit & Hunskår diskuterer i Tidsskriftet nr. 8/2009 bl.a. forekomst og definisjon av hjertestans ( 1 ). Bakgrunnen er deres funn fra Austevoll, der man over en toårsperiode registrerte fire...
Kristian Lexow
05.02.2004
Satsing på prehospital akuttmedisinsk beredskap krever høy faglig kompetanse, politisk vilje og evne til omstilling Hvert år kommer flere enn 40 000 nordmenn opp i situasjoner der det kan stå om...
Kristian Lexow
01.04.2004
To studier fra 2002 viste at terapeutisk hypotermi gav redusert dødelighet og bedret nevrologisk sluttresultat for pasienter med ventrikkelflimmer som ble vellykket resuscitert ( 1 , 2 ). The...
Kristian Lexow, Eirik Skogvoll, Kjetil Sunde, Petter Andreas Steen
30.01.2002
Norsk Resuscitasjonsråd presenterer i denne artikkelen de siste endringer i retningslinjene for hjerte-lunge-redning. Disse er basert på konsensusdokumentet fra organisasjonene i International...
Kristian Lexow
09.04.2013
I Tidsskriftet nr. 3/2013 omtaler Ingrid Rokstad en studie av Theresa M. Olasveengen og medarbeidere som viser at adrenalin gir høyere dødelighet ved hjerte-lunge-redning ( 1 ). Dette er spennende og...