Eirik Helseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Helseth

Clemens Weber, Erling Myrseth, Kathinka Dæhli Kurz, Radek Frič, Tor Ingebrigtsen, Eirik Helseth, Øystein P. Nygaard, Kjell Arne Kvistad
14.06.2021
Magnetisk resonanstomografi i sittende eller stående stilling gjør det mulig å fremstille cervikalcolumna i vektbærende posisjon. Etter vår mening er det foreløpig ikke faglig grunnlag for å etablere...
Camilla Rønning, Arnstein Finset, Eirik Helseth
06.09.2007
En grundig anamnese sammen med enkle kliniske undersøkelser kan gi avgjørende opplysninger, men det krever at informasjonen settes sammen. Dette blir tydelig illustrert i denne sykehistorien om en...
Bård Lilleeng, Eirik Helseth
03.04.2008
Meningeomer er en av de vanligste primære intraspinale svulster hos voksne. De oppstår fra arachnoidea, men er solid forankret i det indre durabladet og vil ved økende størrelse forskyve og...
Eirik Helseth, Torstein Meling
21.09.2006
Meningeomene utgjør 25 % av de primære intrakraniale svulstene ( 1 ). Forekomsten øker jevnt med alderen, med overvekt av kvinner (kvinne/mann = 1,7/1). Meningeomene oppstår fra araknoidale celler i...
Eirik Helseth, Bernt J. Due-Tønnessen, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Finn Wesenberg, Knut Lote, Johan Cappelen, Geirmund Unsgård, Tore Stokland, Knut Wester
20.02.2003
Hjernesvulst er den vanligste solide svulstform hos barn under 15 år i Norge, med ca. 40 nye tilfeller per år. Intrakraniale svulster hos barn skiller seg på mange måter fra tilsvarende hos voksne...
Eirik Helseth, Torstein Meling, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Knut Lote, Geirmund Unsgård, Roar Kloster, Iver Arne Langmoen, Knut Wester
20.02.2003
Selv om primære hjernesvulster er den tredje hyppigste årsak til kreftdød hos yngre voksne, vil den enkelte lege bare i begrenset omfang få noen større personlig erfaring med slike pasienter. I en...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Tryggve Lundar, Eirik Helseth
10.04.2002
Spinal dysrafisme er et begrep som omfatter flere medfødte misdannelser av spinalkanalen, alle karakterisert ved en midtlinjedefekt som affiserer spinalkanalens nervevev samt bein- og bløtvevsdekking...
Eirik Helseth, Bernt Due-Tønnessen, Arild Egge, Per Kristian Eide, Torstein Meling, Tryggve Lundar, Kathrine Frey Frøslie
20.04.2002
Hydrocephalus (vannhode) defineres som patologisk akkumulering av hjernevæske (cerebrospinalvæske) intrakranialt ledsaget av forhøyet intrakranialt trykk. Hydrocephalus inndeles ofte i to...
Morten Boysen, Bernt Due-Tønnesen, Eirik Helseth, Iver A. Langmoen*, Karl Fredrik Lindegaard, Wilhelm Sorteberg, Søren Jacob Bakke, Trond Mogens Aaløkken
30.05.2001
Fullstendig fjerning av svulster som utgår fra sinus ethmoidalis, orbita samt fra bein eller bløtdeler med nær relasjon til fremre skallegrop, kan være vanskelig med konvensjonell transkranial eller...
Øystein P. Nygaard, Frode Kolstad, Kjell Arne Kvistad, John Anker Zwart, Tore Solberg, Bjarne Lied, Erling Myrseth, Eirik Helseth, Roald Baardsen
03.11.2005
Nakkeskader med whiplashmekanisme og kronisk nakkeslengsyndrom har tidligere vært omtalt i Tidsskriftet ( 1 , 2 ). Kronisk nakkeslengsyndrom er et omdiskutert begrep, men brukes i praksis om det...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Eirik Helseth, Per Skjelbred, Kjartan Arctander
20.08.2000
Et meningoencefalocele er en medfødt misdannelse hvor intrakranialt vev er herniert ut gjennom en kraniedefekt. Utposningen kan bestå av hjernehinner (meningocele), eventuelt også hjernevev (...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Eirik Helseth
30.10.2000
Kraniosynostose, dvs. prematur lukking av skallens sømmer, opptrer hos omkring 0,6 per 1 000 levendefødte (1, 2). 90 % er enkle synostoser med for tidlig lukning av én eller flere suturer (2, 3)...
Torstein R. Meling, Stein Tveten, Per Skjelbred, Bernt J. Due-Tønnessen, Eirik Helseth
30.10.2000
Kraniosynostose, dvs. prematur lukking av skallens sømmer, opptrer hos omkring 0,6 per 1 000 levendefødte (1). 90 % er enkle synostoser med for tidlig lukking av én eller flere suturer (1). Resten er...
Knut Lote, Reidulv Hatlevoll, Søren Jakob Bakke, Bernt Due-Tønnesen, Eirik Helseth, Tryggve Lundar, Anders Glomstein, Kari Skullerud
20.04.2000
Primære hjernesvulster i barnealder har ofte bedre fem- og ti-års prognose enn tilsvarende svulster hos voksne (1 – 3). Data for langtidsoverlevelse utover ti år blir imidlertid sjelden rapportert i...
Torstein R. Meling, Eirik Helseth, Geirmund Unsgård, Per Hjalmar Nakstad, Knut Wester
25.08.2005
20 – 40 % av alle kreftpasienter utvikler hjernemetastaser. Insidensen er økende. Det kan skyldes økende forekomst av kreftformer som gir slike metastaser og at bedre lokalbehandling av primærtumor...
Anette Storstein, Eirik Helseth, Tom Børge Johannesen, Till Schellhorn, Sverre Mørk, René van Helvoirt
04.02.2011
Hvert år får ca. 200 norske pasienter over 15 år diagnosen høygradig gliom (HGG), en ondartet hjernesvulst med et aggressivt vekstmønster ( 1 ). Denne typen svulster har fortsatt en svært dårlig...
Eirik Helseth
09.04.2013
Sundstrøm, Terje Grände, Per-Olof Juul , Niels Management of severe traumatic brain injury Evidence, tricks, and pitfalls. 417 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2012. Pris EUR 139 ISBN 978-3-642-...