Eirik Helseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Eirik Helseth er spesialist i nevrokirurgi, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Eirik Helseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media