Varmere vær gir økt risiko for hjerteinfarkt

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Utendørstemperaturer over 20 °C innebærer økt risiko for hjerteinfarkt de første seks timene etter temperaturstigning.

Illustrasjonsfoto thinkstock

Høy temperatur utendørs er assosiert med økt korttidsdødelighet, men det er uklart om dette kan knyttes til økt risiko for hjerteinfarkt. I de fleste studier er det forskjeller i dagtemperaturer som er målt. Britiske forskere har nå sett på effekten av varme på risikoen for hjerteinfarkt ved å bruke temperatur målt hver time (1).

Rundt 25 000 innleggelser for hjerteinfarkt i juni, juli og august i årene 2003 – 09 ble sammenholdt med temperaturmålinger fra samme periode. Resultatene viste effekt av oppvarming 1 – 6 timer etter eksponering for temperaturer over en estimert terskel på 20 °C. For hver grad over 20 °C økte risikoen for hjerteinfarkt med 1,9 % (p = 0,009). Den kumulative effekten av en økning på 1 °C over terskelverdien var borte på slutten av den tredje dagen etter eksponering.

– Dette er en imponerende studie med nyttige resultater, sier overlege Henrik Schirmer ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. – Risikoen er ikke økt på varme dager, men den er knyttet til selve økningen når temperaturen overstiger 20 °C, sier han.

– Varmeøkningen utløser sykdom tidligere enn det ellers ville ha skjedd hos personer med ustabile plakk, som på forhånd har høy risiko for hjerteinfarkt. Dette ser man ved at risikoøkningen totalt sett er null etter tre dager. Risikoen gjelder i hovedsak de alvorlige transmurale infarktene, hvor den de første 1 – 6 timene er på hele 2,7 %. Ved en temperaturstigning på 15 °C over 20 °C er risikoøkningen ca. 40 %. Dette er nyttig å ha i mente for høyrisikopersoner på sydentur, sier Schirmer. – Årsaken er trolig væsketap og økt belastning på hjertet pga. økt blodtilførsel til huden for nedkjøling.

Anbefalte artikler