Svein Ødegaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Ødegaard

Svein Zander Bratland, Svein Ødegaard
09.08.2007
Nytteverdien av en diagnostisk metode bestemmes i hovedsak av utøverens kvalifikasjoner Det er antatt at om lag 80 % av diagnosene i vanlig allmennpraksis kan stilles på bakgrunn av sykehistorien...
Svein Ødegaard, Odd Helge Gilja
05.01.2006
Ultralyd har vært benyttet i medisinsk diagnostikk i over 50 år, men den kliniske anvendelse i Norge begynte først i 1970-årene da sanntids (real-time) ultralyd ble tilgjengelig. Ultrasonografi...
Odd Helge Gilja, Trygve Hausken, Svein Ødegaard, Øystein Wendelbo, Michaela Thierley
09.10.2003
Ultrasonografi er en bildedannende og pasientvennlig metode som egner seg godt for undersøkelse ved sykesengen. Klinikeren, som i detalj kjenner pasientenes sykehistorie og funn, har gode...
Svein Ødegaard
08.04.2010
I Tidsskriftet nr. 4//2010 redegjør Trond Markestad i Rådet for legeetikk for pasienters klage på sakkyndig lege. Klager på sakkyndige leger kan være både berettiget og uberettiget. Jeg har selv ved...
Svein Ødegaard
19.03.2013
Pankreatitt hos barn kan være forårsaket av medikamenter, traumer, infeksjoner og systemsykdommer. Residiverende pankreatitt har ofte anatomiske eller arvelige årsaker. Italienske forskere ønsket å...