Vegard Lysne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Vegard Lysne (f. 1988) er klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved Haukeland Universitetssykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: vegard.lysne@helse-bergen.no

Artikler av Vegard Lysne
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media