Nyttige innspill til håndtering av et krevende arbeidsliv

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Christophersen, Jan

  Veivalg

  Selvledelse i praksis. 314 s, ill. Oslo: Schibsted Forlag, 2012. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-516-5762-4

  Forfatteren er arbeids- og organisasjonspsykolog med lang erfaring fra næringslivet. Han er også en erfaren fjellklatrer og ekspedisjonsleder, noe han passer på å minne leseren om flere steder. Ideen til å skrive tok form da forfatteren besvarte spørsmål fra leserne i A-magasinets spalte Veivalg. Målgruppen er et bredt publikum, og teksten er ført i et lett tilgjengelig språk. Forfatteren har valgt å tone ned referanser, men har inkludert en litteraturliste.

  Formålet, utover å formidle kunnskap, er ifølge forfatteren å oppfordre til å forankre livet i sunne dyder og utvise mer ansvar og treningsvilje for å virkeliggjøre de menneskene vi ønsker å fremstå som. Boken hører hjemme i sjangeren selvutviklingslitteratur og er teoretisk inspirert av positiv psykologi. Innledningsvis presenteres positiv psykologi som et fruktbart alternativ til «terapismen», der mennesket fremstilles som offer for sin egen historie, og «økonomismen», der mennesket fremstår som et asosialt og egoistisk vesen. Positiv psykologi er opptatt av å redusere negativt «selvsnakk» som kan begrense vårt handlingsrom, og å se etter muligheter fremfor begrensninger.

  I andre kapittel presenteres selvledelse som beslutningsstøtte i valgsituasjoner. Selvledelse handler om å ta ansvar i valgsituasjoner med bevisst hensyntaken til hvem vi ønsker å være, og de verdiene vi setter høyt. Forfatteren presenterer Seligmans modell for effektiv imøtegåelse av negative selvinstrukser og en egenutviklet arbeidsmodell for endring av selvinstrukser. Verdier, vilje, valg og velvilje er forfatterens veivisere til hjelp for å gjøre gode prioriteringer. Han viser til en rekke eksempler og har lagt inn øvelser i selvledelse for leseren.

  Nesten halvparten av boken består av lesernes spørsmål og forfatterens svar i spalten Veivalg i A-magasinet. Spennet i tematikk er stort, fra samlivsproblemer til barneoppdragelse og umulige sjefer. Denne delen ga meg lite. Jeg forstår heller ikke hvorfor forfatteren velger å posere som ekspedisjonsleder, rypejeger i 24 kuldegrader og bestiger av Mount Everest.

  Boken er preget av forfatterens erfaring som arbeids- og organisasjonspsykolog i næringslivet, og holder seg innenfor normalpsykologien. Fremstillingene er verken beregnet for, eller egnet til, bruk i behandlingen av psykisk lidelse, selv om perspektiver fra positiv psykologi også kan være nyttige i pasientmøtet. For Tidsskriftets lesere kan den første delen gi nyttige innspill til å håndtere et krevende arbeidsliv og gjøre gode prioriteringer mellom arbeidsliv og privatliv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media