Eirik Abildsnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristiansand kommune

Han har bidratt med utforming og design, datainnsamling, analyse og tolkning, litteratursøk, utarbeiding og godkjenning av manus.

Eirik Abildsnes er forskningssjef.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Eirik Abildsnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media