Eirik Abildsnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kristiansand kommune

Han har bidratt med utforming og design, datainnsamling, analyse og tolkning, litteratursøk, utarbeiding og godkjenning av manus.

Eirik Abildsnes er forskningssjef.

Artikler av Eirik Abildsnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media