En meget leseverdig lærebok om hjerneslag

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andersen, Grethe

  Damgaard, Dorte

  Forchhammer , Hysse B.

  Apopleksi

  Sygdom, behandling og organisation. 357 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 298

  ISBN 978-87-628-0960-4

  Det er bare å gratulere det danske hjerneslagmiljøet med Apopleksi – sygdom, behandling og organisation. Dette er første utgave av en bredt anlagt og meget leseverdig lærebok om hjerneslag. Den har både leger, sykepleiere og annet fagpersonell som målgruppe. De fire kvinnelige redaktørene har med seg over 60 medforfattere, flest leger, men også sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og nevropsykologer gir viktige bidrag.

  I til sammen 18 kapitler får leseren en meget fin innføring i ulike emner som epidemiologi, cerebral anatomi, patofysiologi, slagsymptomer, radiologi, akutt behandling, sekundærprofylakse, slag hos barn og unge, rehabilitering og psykososiale forhold. Kapitlene kan leses hver for seg, og boken er veldig godt egnet som oppslagsbok i det daglige arbeidet med hjerneslagpasienter. Faktabokser hjelper leseren til å få med seg kjernebudskapet, og de relativt få, men oppdaterte, referansene er godt selekterte. For en norsk leser er det danske språket ingen hindring. Layouten er smakfull, og papir, bilder og figurer er av god kvalitet.

  Hjernen er vårt viktigste organ, og ved akutt sirkulasjonsforstyrrelse i hjernen er tid den helt avgjørende faktoren. Våre danske kolleger har virkelig forstått at hjerneslagbehandling krever god overordnet organisering og en grad av styrt sentralisering for å lykkes. Hjerneslag blir «tatt på alvor» i Danmark, og resultatene av dette viser seg raskt. Alle regioner i Danmark har nå minst ett definert «trombolysesenter» der hjerneslagpasienter mottas av spesialutdannede leger og sykepleiere på døgnbasis. I tillegg bygges det opp høyspesialiserte, akademiske slagsentra i Odense, Århus og København som tilbyr nevrointervensjon med trombektomi for selekterte pasienter.

  Hjerneslag rammer rundt 15 000 nordmenn hvert år. Det norske helsevesenet makter i dag ikke å gi alle slagpasienter et faglig godt nok tilbud. Norske helseledere burde lese denne boken og snarest mulig reise på hjerneslagstudietur til vårt naboland i sør.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media