En kardiologisk oppdatering rundt diabetes

Trond Geir Jenssen Om forfatteren
Artikkel

Fisher, Miles

Heart disease and diabetes

2. utg. 156 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-960456-2

«Diabetes is a state of premature cardiovascular death which is associated with chronic hyperglycaemia and may also be associated with blindness and renal failure.»

Det første kapitlet åpner med disse noe provoserende ordene fra Miles Fisher. Han lanserte dem opprinnelig på British Diabetes Association-møtet i Dublin i 1996. I dag må vi gi ham mer rett enn det vi gjorde den gang, i alle fall når det gjelder diabetes type 2. Vi blir oppdatert på årsaker, forebygging og behandling av hjerte-kar-komplikasjoner ved diabetes. Det er en gevinst at litteraturgjennomgangen er god og skiller, så langt det er mulig, mellom diabetes type 1 og type 2 hva gjelder risikofaktorer og behandling.

Målgruppen er primært allmennpraktikere som i stor grad behandler personene med diabetes type 2, men generelt sett er det også aktuell lesing for alle med spesialitet i indremedisin, alle diabetessykepleiere, og den burde faktisk stå i bokhyllen til alle diabetesteam rundt om i landet.

Oppbygningen er systematisk, med ti kapitler som enkeltvis tar for seg betydningen av hyperglykemi, hyperlipidemi og hypertensjon i utviklingen av hjerte- og karsykdom. Videre omtales spesifikt koronare syndromer, revaskularisering, hjertesvikt, slag og perifer karsykdom. Avslutningsvis kommer et betimelig kapittel om diabetisk nefropati, en viktig risikotilstand for hjerte- og karsykdom.

Selv for en person som føler seg kompetent innen temaet, er det mye lett tilgjengelig kunnskap å hente i denne boken. Den er kortfattet skrevet (156 sider inklusive stikkordregister), med et enkelt språk. Hvert kapittel starter med en punktvis beskrivelse av nøkkelpunktene i kapitlet, og det blir derfor enkelt å navigere under lesingen. Viktige kliniske intervensjonsundersøkelser er oppsummert på en forbilledlig måte, der de spesifikke funnene fra hver studie (trial) er oppsummert i en enkel tabell og funnene fra alle studiens publikasjoner er inkludert.

Fra en indremedisiners synsvinkel er dette en veldig nyttig bok i det daglige kliniske arbeidet. Spesielt synes jeg gjennomgangen av de kardiologiske betraktningene rundt hypoglykemi, og også asymptomatisk hjertesykdom ved diabetes, er nyttig. Men denne typen publikasjon er også ferskvare. Den har derfor ikke fått med seg årets nye internasjonale retningslinjer for glukosesenkende behandling ved diabetes, lansert av de amerikanske og europeiske diabetesorganisasjonene. Likevel er den svært nyttig lesing, for ikke-kardiologer som en kardiologisk oppdatering rundt diabetes og for kardiologer som en nyttig diabetologisk oppdatering i kardiologien.

Anbefalte artikler